1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015, οι διδάσκοντες στα πλαίσια του ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι:

Ανδρέας ΤρούμπηςΔιευθυντής ΠΜΣ, (i) Οικολογία: Θεωρία (ii) Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Γιάννης ΜατσίνοςΑναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ, (i) Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου, (ii) Οικολογία Θεωρία

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος:(i) Οικολογία: Θεωρία, (ii) Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης

Δίας Χαραλαμπόπουλος:Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων

Ιωάννης Σπιλάνης:(i) Βιώσιμη Ανάπτυξη, (ii) Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τριαντάφυλλος Ακριώτης:(i) Οικολογία: Θεωρία, (ii) Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης

Κώστας Θεοδώρου:Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης

Κωστής Ευαγγελινός: Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιδόσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ιωσήφ Μποτετζάγιας:Περιβαλλοντική Πολιτική

Αχιλλέας Μητσός:Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Θεμιστοκλής Κοντός:Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (GIS)

Βαρβάρα Οικονόμου Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά