1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Πόσο διαρκεί το ΠΜΣ;
Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο. Μέχρι και τον Οκτώβριο του επομένου έτους της εγγραφής πρέπει να έχει κατατεθεί και η (υποχρεωτική) διπλωματική εργασία.

2. Έχει δίδακτρα;
Ναι, έχει υποχρεωτικά δίδακτρα ύψους 2000€ ετησίως τα οποία κατατίθενται σε δόσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά έχει και υποτροφίες.

3. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση; Υπάρχουν απουσίες;
Ναι, σε όλα τα μαθήματα και υπάρχουν διαλέξεις κάθε μέρα. Δικαιολογούνται έως και δύο απουσίες ανά μάθημα με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Υπέρβαση αυτών των ορίων  οδηγεί σε διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ.

4. Πρέπει να ξέρω κάποια ξένη γλώσσα για να το παρακολουθήσω;
Ναι. Η πιστοποιημένη γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

5. Απόφοιτοι ποιων τμημάτων γίνονται δεκτοί;
Στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει δεκτός απόφοιτος οποιουδήποτε Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων άλλων χωρών εφόσον το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

6. Μπορώ να κάνω αίτηση ακόμα και αν δεν έχω πάρει ακόμα το πτυχίο μου;
Ναι. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταθέσετε τον μέσο όρο της βαθμολογίας σας μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Προφανώς, και εφόσον επιλεγείτε, για να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα πρέπει να έχετε περατώσει τις προπτυχιακές σπουδές σας μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής σας στο ΠΜΣ.

7. Παίζει ρόλο ο βαθμός του πτυχίου μου;
Ναι. Ο βαθμός πτυχίου είναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τη διαδικασία επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας. Άλλοι παράγοντες είναι οι συστατικές επιστολές, οι τυχόν δημοσιεύσεις, η βαθμολογία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό, η προσωπική συνέντευξη - όλοι με ξεχωριστούς συντελεστές βαρύτητας.

8. Πότε και πώς γίνεται η επιλογή των νέων φοιτητών;
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί μεταξύ Μαρτιού και Ιούνιου κάθε έτους. Τον Ιούνιο γίνεται η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους (βαθμός πτυχίου, συστατικές κοκ), της επίδοσής τους στις εξετάσεις για το ΠΜΣ (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) και της προσωπικής συνέντευξης. 

Αν έχετε άλλες ερωτήσεις και απορίες,μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.