1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ιnternational Master's in Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης (CEU) (Ουγγαρία), το Πανεπιστημίου του Lund (Σουηδία) και το Πανεπιστημίου του Manchester (Μεγ. Βρετανία) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές επιστήμες, την Πολιτική και τη Διαχείριση (Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM) Το  MESPOM λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Erasmus Mundus” από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06. Η συνεργασία στοχεύει να προωθήσει μια αληθινά ευρωπαϊκή προοπτική στις περιβαλλοντικές σπουδές με το συνδυασμό των σκανδιναβικών, μεσογειακών, δυτικών και της Κεντρικής Ευρώπης μορφωτικών παραδόσεων και προσεγγίσεων σε θέματα της καθημερινής ζωής. Υπεύθυνος για θέματα MESPOM είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Πέτρος Γαγάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MESPOM πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης: University of  the Aegean welcomes Mespom Students (video) εδώ


Συνεργασία ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση με UNEP/MAP

Το 2005, το ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση προχώρησε σε υπογραφή MOU (Memorandum of Understanding) με το Mediterranean Action Plan (MAP) της United Nations Environmental Program, (UNEP). Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η ανάπτυξη αειφόρων στρατηγικών ανάπτυξης. Δείτε εδώ