1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Για "συχνές ερωτήσεις (FAQ)" σχετικά με το ΠΠΔ πιέστε εδώ.

  • Κανονισμός Σπουδών (εδώ)

  • Οδηγός Σπουδών Ακ. Έτους 2012-2013

 

  • Τίτλοι μεταπτυχιακών διατριβών που υποβλήθησαν στα πλαίσια του ΠΜΣ (εδώ)

  • Εξέλιξη βασικών δεικτών του ΠΠΔ

  • Αξιολόγηση ΠΠΔ από τους φοιτητές του (εδώ)

 

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν από μεταπτυχιακές διατριβές του ΠΠΔ